Emil Sołtysik

WARTA ZDROWIE
Grupowe ubezpieczenie

Opieka medyczna dla pracowników małych
i średnich firm

oraz ich najbliższych (małżonek, partner, dziecko) obejmująca m.in. konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne i diagnostyczne świadczone w ponad 1400 placówkach własnych i współpracujących z LUX MED

Dla kogo?

Zakładów pracy zatrudniających już od 3 pracowników.

Ochroną mogą być objęci wszyscy pracownicy lub wybrana grupa, a także ich małżonkowie/partnerzy oraz dzieci.

Dostępne różne, wybrane dla pracowników, pakiety spośród 6 oferowanych.

Dlaczego warto wybrać Warta Zdrowie?

Warta przy współpracy z LUX MED oferuje produkt, który zapewni pracownikom dostęp do prywatnej opieki medycznej, w tym m.in.:

Zakres świadczeń medycznych - pakiety

Zakres usług medycznych PAKIETY
SPOSÓB KORZYSTANIA Na Start Podstawowy Rozszerzony Komfortowy Premium VIP
Bezgotówkowe korzystanie ze świadczeń w sieci placówek + + + + + +
Gwarancja dostępności 24h/7 dni roboczych, w odległości max. 30 km + + + + + +
Refundacja „Standard Dostępności” (100%) + + + + +
Refundacja „Twój Wybór” (wg Cennika) + + + + + +
Telefoniczna pomoc medyczna + + + + + +
KONSULTACJE LEKARSKIE Na Start Podstawowy Rozszerzony Komfortowy Premium VIP
On-line (internista, pediatra. pielęgniarka, położna) + + + + + +
Podstawowej opieki zdrowotnej (interny, pediatrii, medycyny rodzinnej + + + + + +
Lekarze specjalności dla dorosłych 6 13 17 19 27 37
– chirurgii ogólnej + + + + + +
– ginekologii + + + + + +
– laryngologii + + + + + +
– neurologii + + + + + +
– okulistyki + + + + + +
– urologii + + + + + +
– alergologii + + + + +
– kardiologii + + + + +
– reumatologii + + + + +
– anestezjologii + + +
– angiologii + + +
– chirurgii onkologicznej + + + +
– immunologii + + + +
– diabetologii + + + +
– nefrologii + + + +
– proktologii + + + +
– pulmonologii + + + +
– dermatologii + + +
– endokrynologii + + +
– gastroenterologii + + +
– hematologii + + +
– onkologii + + +
– chirurgii naczyniowej + +
– chorób zakaźnych + +
– ginekologii endokrynologicznej + +
– hepatologii + +
– neurochirurgii + +
– rehabilitacji medycznej + +
– audiologii +
– balneologii i medycyny fizykalnej +
– flebologii +
– foniatrii +
– geriatrii +
– ginekologii onkologicznej +
– psychiatra, psycholog, androlog, seksuolog, logopeda 3/rok 3/rok 3/rok
KONSULTACJE LEKARSKIE Na Start Podstawowy Rozszerzony Komfortowy Premium VIP
Lekarze specjalności dla dzieci 5 5 5 14 20 26
Konsultacje bez skierowania 5 5 5 7 7 7
– chirurgii + + + + + +
– ginekologii (od 16 r.ż.) + + + + + +
– laryngologii + + + + + +
– neurologii + + + + + +
– okulistyki + + + + + +
– dermatologii + + +
– ortopedii + + +
Konsultacje wymagane skierowanie 7 13 19
– alergologii + + +
– gastroenterologii + + +
– kardiologii + + +
– nefrologii + + +
– pulmonologii + + +
– reumatologii + + +
– urologii + + +
– diabetologii + +
– endokrynologii + +
– ginekologii (do 16 r.ż.) + +
– hematologii + +
– onkologii + +
– lekarza rehabilitacji medycznej + +
– diabetologii + +
– anestezjologii +
– chorób zakaźnych +
– immunologii +
– medycyny podróży +
– neonatologii +
– neurochirurgii +
KONSULTACJE LEKARSKIE Na Start Podstawowy Rozszerzony Komfortowy Premium VIP
Lekarze dyżurni (zdarzenie 24h) 3 3 5 5
– internista + + + +
– pediatria + + + +
– lekarz medycyny rodzinnej + + + +
– chirurgia ogólna (dla dorosłych) + +
– ortopedia (dla dorosłych) + +
Wizyty domowe 4/rok 4/rok +
Prowadzenie ciąży + + +
Konsultacje profesorskie +
ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH Na Start Podstawowy Rozszerzony Komfortowy Premium VIP
Zabiegi pielęgniarskie i ambulatoryjne 46 46 46 55 89 106
Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa rabat 25%
dla 52 badań
52 263 446 707 826
Testy alergiczne skórne + + +
Testy alergiczne kontaktowe +
Testy alergiczne z krwi +
Szczepienia przeciw grypie i tężcowi + + + +
Szczepienia przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, WZW A, WZW A i B, różyczce, śwince, odrze + +
Przegląd profilaktyczny (liczba badań kobieta/ mężczyzna 18/16 27/27 27/27
Prowadzenie ciąży + + +
Druga Opinia Medyczna + + +

LEGENDA:  + dostępne w zakresie;

Szczegółowy zakres ubezpieczonych ryzyk, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Warta Zdrowie (OWU), które stanowią integralną część umowy ubezpieczenia.

Chcesz otrzymać ofertę dla Twojej Firmy?

Wypełnij formularz

ANALIZA POTRZEB KLIENTA GRUPOWEGO
Dalej

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Zdrowie

Karta Produktu Warta Zdrowie

Warta Zdrowie Placówki własne i współpracujące LUX MED

Warta Zdrowie – Jak umówić wizytę

Wniosek o refundację