Emil Sołtysik

ARCHIWUM

Zakresy ubezpieczeń na życie zawierane

w latach 2012 - 2017

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
(obecnie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.)

Polisa nr 50202816

SINGIEL


Wariant I - 25,64 zł
Wariant II - 34,68 zł
Wariant III - 42,73 zł
Wariant IV - 47,10 zł

Rodzina MINI


Wariant I - 40,00 zł
Wariant II - 50,40 zł
Wariant III - 58,90 zł
Wariant IV - 67,20 zł

Rodzina Standard


Wariant I - 49,96zł
Wariant II - 64,38 zł
Wariant III - 73,15 zł
Wariant IV - 81,71 zł

Rodzina MAXI


Wariant I - 56,79 zł
Wariant II - 73,97 zł
Wariant III - 83,24 zł
Wariant IV - 92,30 zł


Polisa nr 50203666

SINGIEL +


Wariant I - 31,90 zł
Wariant II - 42,60 zł
Wariant III - 53,20 zł
Wariant IV - 63,90 zł

Rodzina MINI +


Wariant I - 42,50 zł
Wariant II - 54,40 zł
Wariant III - 66,30 zł
Wariant IV - 78,30 zł

Rodzina Standard +


Wariant I - 55,60 zł
Wariant II - 68,90 zł
Wariant III - 82,00 zł
Wariant IV - 95,00 zł

Rodzina MAXI +


Wariant I - 63,30 zł
Wariant II - 77,50 zł
Wariant III - 91,50 zł
Wariant IV - 105,50 zł

Chcesz otrzymać ofertę ?

Wypełnij formularz

ANALIZA POTRZEB KLIENTA
Dalej

Dokumenty do pobrania

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

AXA zmieniła się w UNIQA

Ulotka „Opieka 24”