Emil Sołtysik

ANALIZA POTRZEB KLIENTA

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy dokonać analizy potrzeb klienta.
Analiza ma na celu określić Państwa potrzeby abym mógł zaproponować takie produkty, które będą je spełniać.

W przypadku odmowy wypełnienia tej analizy nie mam możliwość złożenia oferty!

Jestem zainteresowana/y następującym ubezpieczeniem: