Emil Sołtysik

ANALIZA POTRZEB KLIENTA

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia mam obowiązek dokonać analizy potrzeb klienta.
Analiza ma na celu określić Państwa potrzeby abym mógł zaproponować takie produkty, które będą je spełniać.

Wypełnienie niniejszej Analizy jest obowiązkowe. W przypadku odmowy wypełnienia tej analizy nie mam możliwość złożenia oferty!

Jestem zainteresowana/y następującym ubezpieczeniem: