UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE

 

  Ubezpieczenie na Życie

  "POLISA DLA CIEBIE"

    

  ubezpieczenie bez ankiety medycznej
  Ubezpieczenie na Życie "POLISA DLA CIEBIE" jest ubezpieczeniem indywidualnym i przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnących zabezpieczyć swoich bliskich, bez względu na wiek i stan zdrowia osoby Ubezpieczonej. Do ubezpieczenia mogą przystępować osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i które nie ukończyły 86 roku życia. W chwili zawierania ubezpieczenia nie jest wymagana ankieta medyczna ani dodatkowe badania lekarskie. Celem tego ubezpieczenia jest zagwarantowanie najbliższym Ubezpieczonego materialnego wsparcia w przypadku jego zgonu.

  Możliwość wyboru sumy ubezpieczenia na wypadek zgonu ubezpieczonego w zakresie pomiędzy 5000 zł a 100 000 zł daje możliwość zabezpieczenia rodziny po utracie bliskiej osoby.

  Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas nieokreślony (dożywotnio) w zakresie:

  • śmierć Ubezpieczonego
  • śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
  CHCESZ POZNAĆ CENĘ? - ZADZWOŃ NA INFOLNINĘ

  Zapoznaj się również z:  Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia jest
  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Polisa-Życie"" S.A.