UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE

 


  Indywidualne ubezpieczenie na życie

  Ochrona z Plusem

  wariant RODZINA MINI
  Ubezpieczenie Ochrona z Plusem to bardzo szeroki zakres ubezpieczenia na życie połączony z szeregiem świadczeń dodatkowych, znacznie bogatszym niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych.

  Poniżej możesz sprawdzić, jakie sytuacje obejmuje to ubezpieczenie.

  Życie i zdrowie Ubezpieczonego:
  • śmierć Ubezpieczonego oraz dodatkowo śmierć w następstwie: zawału serca, udaru mózgu, nieszczęśliwego wypadku oraz wypdku komunikacyjnego
  • niezdolność do pracy zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • pobyt w szpitalu w następstwie choroby i nieszczęśliwego wypadku
  • operacje medyczne
  • poważne zachorowanie
   rozszerzone o konsultacje lekarzy specjalistów

  Życie i zdrowie rodziców i teściów Ubezpieczonego:
  • śmierć rodziców
  • śmierć rodziców współmałżonka

  Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która nie ukończyła 55 roku życia oraz:
  • obecnie i w przeszłości nie miała poważnych problemów zdrowotnych,
  • nie wykonuje zawodu o wysokim ryzyku.

  Sprawdź, kto nie może przystąpić do ubezpieczenia
  Zapoznaj się również z:  Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia jest
  AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.