UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE

 

  Indywidualne ubezpieczenie na życie

  "Pomoc na raka"

  kompleksowe ubezpieczenie dla osób
  dotkniętych chorobą nowotworową
  Pierwsze w Polsce tak kompleksowe ubezpieczenie, które zapewnia świadczenia pieniężne wypłacane w kluczowych etapach leczenia, dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą nowotworową.

  Zakres ubrzpieczenia:

  Infolinia medyczna assistance
  Informacje medyczne dostępne od początku ochrony ubezpieczeniowej m.in. z zakresu:
  • profilaktyki i stylu życia zmniejszających ryzyko wystąpienia nowotworów,
  • sposobu przygotowania się do zabiegów i badań medycznych związanych z leczeniem i diagnostyką nowotworów,
  • objawów związanych z przyjmowaniem leków bądź interakcją z innymi lekami.

  Miesięczne świadczenie pieniężne
  Pozwala na częściową rekompensatę utraty dochodów; wypłacane nawet do 12 miesięcy.

  Dostęp do świadczeń ambulatoryjnych
  • szybki dostęp do konsultacji specjalistycznych,
  • możliwość wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych pozwalających na dokładniejszą diagnozę i monitorowanie przebiegu choroby (np. morfologia, rezonans, tomografia, biopsja, markery nowotworowe, USG).

  Druga Opinia Medyczna
  Weryfikacja diagnozy przez światowego eksperta specjalizującego się w danym schorzeniu. Druga opinia ma na celu potwierdzenie bądź nową diagnozę oraz opracowanie ścieżki leczenia.

  Pomoc medyczna
  Szeroki zakres usług assistance m.in.:
  • transport medyczny,
  • opieka domowa po chemioterapii lub radioterapii,
  • pomoc psychologa,
  • rehabilitacja,
  • informacja onkologiczna.

  Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.  Zapoznaj się również z:

  Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia jest
  AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.