UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE

 

  Indywidualne ubezpieczenie na życie

  "Moje dziecko"

  ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci
  Ubezpieczenie zapewni Ci finansowe wsparcie w przypadku pobytu w szpitalu i poważnego zachorowania, dodatkowo gwarantując szybki dostęp do lekarzy specjalistów czy rehabilitacji w zakresie zdarzeń wskazanych w dokumentacji ubezpieczeniowej.

  Proponujemy pakiet "Moje Dziecko", w którym za jedną składkę obejmiemy ochroną wszystkie Twoje dzieci w zakresie:

  Poważne zachorowanie dziecka - świadczenie w wysokości 30 000 zł
  • nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, śpiączka, sepsa, inwazyjna choroba pneumokokowa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

  Konsultacje specjalistyczne po zdiagnozowaniu poważnego zachorowania dziecka
  • dostęp do lekarzy specjalistów we wskazanych placówkach medycznych na terenie całego kraju,
  • maksymalny czas oczekiwania na wizytę - 5 dni roboczych.

  Pobyt dziecka ubezpieczonego w szpitalu
  • świadczenie za każdy dzień pobytu, działa na całym świecie, obejmuje dzieci, które ukończyły 3 rok życia.

  Pomoc medyczna
  • transport medyczny, łóżko szpitalne dla prawnego opiekuna dziecka, korepetycje dla dziecka, organizacja procesu rehabilitacyjnego, wizyta lekarska, pielęgniarska w następstwie wypadku.
  • całodobowa infolinia medyczna,

  Składka miesięczna 30 zł za wszystkie dzieci do 18 roku życia (nowo narodzone dzieci objęte są ochoną automatycznie).  Zapoznaj się również z:
  Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia jest
  AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.