UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE


  Krótka charakterystyka oferowanych ubezpieczeń

  Ubezpieczenia na życie:

   "SINGIEL"
   ochroną objęty tylko Ubezpieczony w zakresie: zgon, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, trwały uszczerbek na zdrowiu.

   "RODZINA MINI"
   ochroną objęty Ubezpieczony i Współmałżonek w zakresie: zgon, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, trwały uszczerbek na zdrowiu; Rodzice Ubezpieczonego i Współmałżonka w zakresie śmierci; pomoc medyczna 24h.

   "RODZINA STANDARD"
   ochroną objęty Ubezpieczony w zakresie: zgon, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, trwały uszczerbek na zdrowiu, urodzenie dziecka; Współmałżonek oraz Rodzice Ubezpieczonego i Współmałżonka w zakresie śmierci; pomoc medyczna 24h.

   "SENIOR"
   dożywotnie gwarantowane ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej.  Ubezpieczenia zdrowotne:


   "POMOC NA RAKA"
   kompleksowe rozwiązanie, które może znacząco złagodzić finansowe skutki zachorowania na nowotwór i wesprzeć Cię na drodze do zdrowia.  Ubezpieczenia dla dzieci:


   "MOJE DZIECKO"
   zapewnia wsparcie finansowe w przypadku poważnego zachorowania czy pobytu w szpitalu dziecka.

   "BEZPIECZNE DZIECKO"
   kompleksowe ubezpieczenie dla dzieci w zakresie: zgon, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowania, pobyt w szpitalu, zgon rodzica w NW.