UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE

 


  Indywidualne ubezpieczenie na życie

  Ochrona z Plusem

  szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia

  Do ubezpieczenia Ochrona z Plusem nie może przystąpić osoba:

  z powodu stanu zdrowia
  u której wystąpiły następujące schorzenia:
  • zawał, choroba wieńcowa, wady serca lub inne przewlekłe choroby układu krążenia lub oddechowego,
  • nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, wątroby, zapalenie wątroby typu B lub C, cukrzyca, HIV,
  • nerwice, choroby psychiczne,
  • udar, paraliż, niedowład, choroby reumatyczne, choroby układu kostno-stawowego,

  a także, która:
  • obecnie nie przebywa na zwolnieniu lekarskim,
  • w ciągu ostatnich 3 lat nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni (nie dotyczy ciąży),
  • nigdy nie przebywała na rencie,
  • nie ma orzeczonej niepełnosprawności,
  • nie planuje poddać się zabiegowi operacyjnemu lub leczeniu.

  z powodu wykonywanego zawodu
  która obecnie wykonuje jeden z poniższych zawodów:
  • pracownik budowlany wykonujący pracę na wysokości (powyżej 6 m), pod ziemią lub przy rozbiórce budynków,
  • pracownik leśny pracujący przy pozyskiwaniu drewna, pracownik tartaku,
  • operator dźwigów lub suwnic,
  • cyrkowiec,
  • kaskader,
  • pracownik platformy wiertniczej,
  • górnik i inny pracownik przemysłu wydobywczego pracujący pod ziemią,
  • marynarz i rybak,
  • ratownik górski, wodny lub lotniczy,
  • funkcjonariusz agencji bezpieczeństwa, służb specjalnych lub formacji uzbrojonych, straży miejskiej, leśnej,
  • ochrony kolejowej oraz ochrony mienia posiadający broń palną,
  • policjant, strażak, żołnierz zawodowy,
  • korespondent wojenny,
  • nurek lub inna osoba wykonująca prace pod wodą,
  • pracownik przy lub z wykorzystaniem materiałów wybuchowych (w tym ich transport),
  • przewożenie paliw lub ładunków niebezpiecznych,
  • elektryk pracujący przy napięciu powyżej 1000 V,
  • pilot poza licencjonowanymi liniami lotniczymi,
  • sportowiec,
  • kierowca wyścigowy i rajdowy,
  • pracownik fizyczny przemysłu metalurgicznego w odlewniach, walcowniach

  Dla osób, o których mowa powyżej zaproponujemy inny rodzaj ubezpieczenia.  Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia jest
  AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.