UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE

 

  Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie

  Dzieci Młodzieży

  "Bezpieczne Dziecko"

  kompleksowe ubezpieczenie dla dzieci
  "Bezpieczne Dziecko" to ubezpieczenie na życie skierowane do dzieci i młodzieży, ma na celu ochronę życia i zdrowia oraz dodatkowo zabezpieczenie przyszłości finansowej. Ubezpieczonym może być dziecko, uczeń, student w wieku od 0 do 30 lat, który w sposób ciągły i nieprzerwany pobiera naukę.

  Korzyści dla Ubezpieczonych:
  • alternatywna lub dodatkowa forma ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży,
  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowany do potrzeb jak i możliwości finansowych Klienta,
  • bezpieczeństwo finansowe w trudnych momentach życia, np. wypadku, choroby, zgonu rodziców.

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
  • zgon dziecka,
  • zgon dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • (stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka ustala się po całkowitym zakończeniu leczenia, w oparciu o obowiązującą w dniu orzekania Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu)
  • poważne zachorowanie: nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, śpiączka, ciężkie oparzenia, transplantacja serca, płuc, szpiku kostnego, trzustki, jelita cienkiego,
  • pobyt dziecka w szpitalu, za każdy dzień pobytu (min. 4 dni), jeżeli pobyt w szpitalu nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem a w dniu zajścia zdarzenia Ubezpieczony ukończył 3 rok życia
  • pobyt dziecka w szpitalu, za każdy dzień pobytu (min. 3 dni), jeżeli pobyt w szpitalu spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem
  • zgon rodzica dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

  Zapoznaj się również z:
  Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia jest
  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Polisa-Życie" S.A.